Bortkørsel af jord, hvad koster det? (Guide med priser)

Få grundig information om priser, anmeldelsespligt og øvrige vigtige regler for bortkørsel af jord. Få de bedste tilbud på bortkørsel af jord her.

Af Håndværker
Indholdet er opdateret søndag d. 23. maj 2021 og er oprindeligt udgivet søndag d. 2. maj 2021.

Hvad koster bortkørsel af jord?

Der findes 3 forskellige typer af jord. Priserne kan variere kraftigt, alt efter hvilken type jord du skal have kørt bort. De 3 typer jord er:

 • Almindelig jord
 • Let forurenet jord
 • Stærkt forurenet jord

Som udgangspunkt vil den almindelige, rene jord og den let forurenede jord koste mere eller mindre det samme. Det gør de fordi der ikke er særlige forholdsregler i forbindelse med bortkørslen.

Den stærkt forurenede jord er en del dyrere, for her er der strikse regler, der skal efterleves, når jorden skal transporteres.

Pris for bortkørsel af almindelig og let forurenet jord

Det er faktisk rimeligt billigt at få et firma til at klare bortkørsel af jord. Det koster omkring 130 til 180 kroner pr. ton jord der skal køres væk.

Pris for bortkørsel af stærkt forurenet jord

Prisen afregnes pr. ton og befinder sig i omegnen af 800 til 1.000 kroner. Det er en markant forskel fra den let forurenede jord og det skyldes, at den stærkt forurenede jord skal bortkøres i en lukket container.

Anmeldelsespligt for bortkørsel af jord

Du skal anmelde, at du ønsker at bortkøre jord fra din matrikel. Det skal du gøre til din kommune. Anmeldelsesformularen kan du finde på kommunens hjemmeside og du kan anmelde elektronisk.

Er du mere tryg ved at henvende dig til kommunen, kan du sagtens gøre det. Her vil du også kunne få hjælp og vejledning, såfremt du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

Undtagelse for almindelig jord op til 1 kubikmeter

Hvis du skal bortkøre 1 m3 eller mindre almindelig, ren jord fra din matrikel, behøver du ikke at anmelde bortkørslen til kommunen. Her må du køre jorden til nærmeste genbrugsstation.

Husk, at der skal være tale om uforurenet jord.

Du kan nøjes med at opgive navn og adresse eller alternativt vise dit sygesikringsbevis, når du kommer til genbrugsstationen.

Udfyld din anmeldelse om bortkørsel af jord i god tid

Det kan betale sig at være på forkant med din bortkørsel af jord. Behandlingstiden hos kommunerne kan nemlig være helt op til 4 uger.

Skal du bortkøre store mængder jord eller forurenet jord, kan 4 uger være længe at vente, specielt hvis du skal i gang med nybyggeri eller på anden måde bruge området, hvor jorden ligger på.

Du bør derfor ikke lave aftale med et firma om afhentning og bortkørsel af jorden, inden du har modtaget svar på din anmeldelse fra kommunen.

Dit svar vil også indeholde anvisning om, hvor din jord skal køres hen. Du skal medbringe svaret til den genbrugsstation eller opbevaringsplads, som kommunen har henvist dig til.

Jordforureningsloven - det bør du vide om forurenet jord

Du må gerne bortskaffe forurenet jord selv, men der er forskellige krav, til hvordan du skal bortskaffe jorden.

Der findes 2 varianter af forurenet jord, nemlig let forurenet jord og stærkt forurenet jord.

I Danmark gøres der meget ud af at klassificere jorden, så den forurenede jord ikke spredes til områder, hvor jorden ikke er forurenet. Derfor findes der nogle skrappe krav til bortkørsel og flytning af specielt den stærkt forurenede jord.

Let forurenet jord

Jorden på (næsten) alle matrikler i byzoner er klassificerede som let forurenet. Det betyder reelt, at bor du i byzone, kan du næsten automatisk gå ud fra, at din jord er let forurenet.

Umiddelbart er der ikke den store forskel på almindelig, ren jord og let forurenet jord. Det betyder, at du ikke skal tage specielle forholdsregler, når du bortskaffer let forurenet jord.

Dog skal du altid anmelde flytning af let forurenet jord, uanset mængde. Det skyldes, at den skal bortkøres til en modtageplads, der kan håndtere denne type forurenet jord.

Stærkt forurenet jord

Er jorden på din grund stærkt forurenet, er der yderligere krav om sikker bortkørsel af jorden. Den skal nemlig bortskaffes i en lukket container, så man kan være helt sikker på, at jorden ikke spredes uhensigtsmæssigt.

I nogle områder i Danmark er jorden klassificeret som stærkt forurenet jord. Men forureningen kan også opstå akut, for eksempel som følge af af en læk i en olietank eller en spildevandslæk.

Du skal altid anmelde bortkørsel af forurenet jord til din kommune. Faktisk er reglerne så skrappe, at du også skal anmelde flytning af forurenet jord fra et sted til et andet på din egen matrikel.

Du kan blive meget klogere på de forskellige klassifikationer og regelsæt hos Miljøstyrelsen.

Sådan kan du finde ud af, om din jord er forurenet

Er du ikke klar over, om jorden på din matrikel er forurenet, så har du et par muligheder for at finde ud af det.

 • Du kan søge på Danmarks Miljøportal. Her er der registreret mere end 30.000 forurenede grunde.
 • Du kan rette henvendelse til din kommune. Her er det miljøafdelingen du skal have fat på. Hos nogle kommuner vil du kunne finde en oversigt over forurenede grunde på deres hjemmeside.
 • Du kan få taget prøver af jorden hos et laboratorium. Det er for det meste også muligt at bestille en jordbundsanalyse gennem det firma, der skal bortkøre din jord. Du kan godt bede din kommune om at få taget prøver af din jord. Uheldigvis kan det være en meget langsommelig proces - den kan tage flere år.

Kan du selv bortkøre din jord?

Du må gerne selv bortkøre din jord, så længe du overholder de regler og love, der er forbundet hermed.

Er der tale om forholdsvis små mængder ren jord, du skal bortkøre, bør det være en forholdsvis overkommelig opgave for dig. Mængder på maksimum 1 m3 ren jord er undtaget anmeldelsespligt og du kan dermed køre jorden direkte på nærmeste genbrugsstation.

Er der derimod tale om større eller direkte store mængder jord, bør du overveje om det er muligt og i sidste ende også rentabelt, at klare opgaven selv.

Specielt hvis der er tale om forurenet jord, hvor du kan risikere at kommunen anviser dig en modtagestation, der ikke ligefrem er den nærmeste. Er der oven i købet tale om stærkt forurenet jord, kan de blive en endnu større opgave for dig, at overholde alle regler og love for bortkørsel.

Det kan altid betale sig at få et tilbud på bortkørsel af jord

Hos os vil det altid kunne betale sig at bede om de bedste tilbud på bortkørsel af din jord. Du får altid gratis og uforbindende tilbud, som du kan tage imod eller lade være.

Tilbuddene er altid uforpligtende, men det kan nemt vise sig, at det faktisk er den del billigere, end du regner med. For det kan være rigtig svært for et utrænet øje, at vurdere vægten af den jord der skal bortkøres.

Desuden vejer jord ikke altid det samme. I snit siger man, at jord vejer ca. 1.500 kg. pr. m3, men det kan faktisk variere flere hundrede kilo.

Spar dig selv for mange ture med traileren

Skal der fjernes rigtig meget jord fra din matrikel, måske fordi du skal i gang med et nybyggeri på din matrikel og skal have gravet ud, så der kan blive igangsat støbning af fundament.

Så venter der dig rigtig mange ture med traileren, hvis du selv skal stå for bortkørsel af jorden. Gør dig selv den tjeneste at få de gode tilbud på bortkørsel af din jord. Så kan du meget lettere tage den beslutning, der passer bedst til dig og dit budget.

Opsummering

Lad os kort opsummere fremgangsmåden, når du skal bortkøre jord fra din matrikel. Priser på bortkørsel og de regler og regulativer du skal være opmærksom på.

 • Anmeldelsespligt for bortkørsel af jord
  • Du har anmeldelsespligt til din kommune, når du skal flytte jord fra din matrikel.
  • Du skal altid anmelde flytning af forurenet jord - uanset mængde.
  • Du må ikke flytte forurenet jord før du har fået svar fra kommunen.
  • Der kan være en svarfrist på op til 4 uger.
  • Svaret skal printes og bruges som følgeseddel til den anviste modtagestation.
   • Du må flytte op til 1 m3 ren jord til nærmeste genbrugsstation. Her behøver du ikke at anmelde først.
 • Forurenet jord på din matrikel
  • Du skal være opmærksom på de regler der gælder for flytning af forurenet jord.
  • Du skal afvente svar fra kommunen, det indeholder nemlig adressen på den modtagestation du flytte jorden til. Medbring kopi af svaret.
  • Er din jord stærkt forurenet skal den fragtes i lukket container.
   • Du forpligter dig til at overholde alle regler for bortkørsel af forurenet jord.
 • Priser på bortkørsel af jord fra din matrikel
  • Uforurenet og let forurenet jord koster ca. 130 til 180 kroner pr tons.
  • Stærkt forurenet jord koster ca. 800 til 1.000 kroner pr. tons.
   • Du må gerne selv bortskaffe din jord, så længe du kan gøre det i overensstemmelse med de gældende regler.

Du vil altid kunne få de bedste tilbud på bortkørsel af din jord hos os. Indtast din opgave og udfyld dine personlige oplysninger. Så sørger vi for gode og professionelle tilbud, direkte i din indbakke.

Det er altid stor værdi i at få tilbud på bortkørsel af jord. De firmaer som du modtager tilbud fra, er alle professionelle og erfarne, når det gælder flytning af jord. Det giver dig en god sikkerhed for, at alle regler og love overholdes til punkt og prikke.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Frank

Frank har en professionel baggrund som tidligere håndværker, men gør sig i dag primært i egne gør det selv projekter i hjemmet og i haven. Når Frank omtaler sig selv, så er det i retning af, at han bestemt IKKE er født med 10 tommelfingre.

6 ofte stillede spørgsmål om bortkørsel af jord

Ja, du må gerne selv stå for bortkørsel af jord. Din bortkørsel skal dog anmeldes til kommunen. Du må dog gerne flytte jord rundt på egen matrikel uden tilladelse fra kommunen. Der gælder i øvrigt andre regler, når det kommer til bortkørsel af forurenet jord.

På en lastbil kan der være ca. 22 m3 jord.

En kubikmeter jord vejer ca. 1,5 ton.

Bortkørsel af let forurenet jord koster ca. 800 - 1.000 kr. pr ton.

Bortkørsel af let forurenet jord koster ca. 130 - 180 kr. pr ton.

Bortkørsel af jord koster mellem 130 og 1.000 kr. pr ton. Prisen afhænger af jordens forureningsgrad, der kan være let eller meget forurenet.

Bedøm denne artikel
21 stemmer, gennemsnit: 4.7 / 5