Hold hus & kælder tør med et omfangsdræn (Se pris & guide)

Hold hus & kælder tør med et omfangsdræn (Se pris & guide)

Har du fugt eller har du mistanke om fugt i sokkel, i fundament eller i kælderen? Så kan et omfangsdræn være din løsning på på problemet. Læs meget mere om omfangsdræn, hvad det koster og hvorfor du altid skal tage fugtproblemer i boligen alvorligt.

Af Ombyggernes håndværker
Indholdet er opdateret mandag d. 16. august 2021 og er oprindeligt udgivet torsdag d. 3. juni 2021.

Hvad er omfangsdræn?

Som ordet antyder, er det et dræn, der lægges hele vejen rundt om dit hus. Omfangsdrænet fungerer nærmest som en nedgravet tagrende, der leder overskydende vand væk fra husets fundament.

Du kan have brug for omfangsdræn i både boliger med kælder og uden kælder.

Det er både husets konstruktion og den jordtype huset er bygget på, der er afgørende for, om omfangsdræn er nødvendige.

Når der skal etableres omfangsdræn er det ikke nok at lægge selve drænrørene, for det overskydende vand skal føres videre til selve din kloak. Derfor etablerer man det, der kaldes en sandfangsbrønd, der sikrer at små sandkorn ikke føres videre til pumpebrønden, da de kan ødelægge pumpemekanismen.

Som det sidste etableres pumpebrønden, som skal pumpe det overskydende vand videre til kloakken. Det betyder at det overskydende vand ikke ender andre steder på din grund, men fjernes helt.

Hvad koster omfangsdræn?

Det er ikke en helt billig affære at få anlagt omfangsdræn rundt om din bolig - men den kan til gengæld være nødvendigt, hvis du har problemer med fugt.

Prisen afhænger blandt andet af:

 • Hvor mange meter der er rundt om huset
 • Hvor dybt der skal graves ned
 • Størrelse på pumpebrønd
 • Om dit fundament skal understøbes
 • Din jordtype

Og så er der naturligvis forskelle i de forskellige fagmænds priser. Prisen for etablering af omfangsdræn angives som en pris pr meter og ligger som regel mellem 5.000 og 10.000 kroner pr meter, afhængig af omfanget af blandt andet ovenstående punkter.

Som du nok hurtigt kan regne ud, er der ikke tale om et lille greb i lommen. Derfor vil det altid bedst kunne betale sig at at få tilbud på din opgave. Det betyder nemlig, at du altid vil kunne vælge lige det tilbud, der passer bedst til dig.

Hvorfor etablerer man omfangsdræn?

Man kan anlægge omfangsdræn forebyggende, hvis man for eksempel ved, at jorden er for fugtig på matriklen. Det skyldes ofte, at grundvandet står højt.

Man kan også få langt omfangsdræn, når skaden er sket, så at sige. Altså hvis der er konstateret fugt i enten sokkel, fundament eller kælder.

Ligegyldigt om der er konstateret fugt i sokkel, fundament eller kælder, skal du tage det alvorligt og agere hurtigt. For er der tale om udefrakommende fugt, forsvinder problemet ikke, men bliver kun værre og værre.

Fugt er primus motor for trælse og omkostningstunge skader, som råd og skimmelsvamp og den nedbryder lige så stille din bolig. Tag det derfor alvorligt, hvis du konstaterer fugt både udvendigt og indvendigt.

Hvor kommer fugten fra?

For at vide hvilke tiltag og udbedringer du skal i iværksætte, er det vigtigt at finde ud af, hvor fugten kommer fra. Det er nemlig ikke alle former for fugt, som kan afhjælpes med etablering af omfangsdræn. Det er kun den udefrakommende fugt.

Undersøg derfor om der udvendigt ses:

 • Frostsprængninger på sokkel og / eller ydermure
 • Saltudblomstringer (hvide plamager) på ydermure
 • Fugtskjolder på ydermure
 • Puds der krakelerer og / eller falder af i flager på ydermure

Har du kælder i din bolig skal du også tjekke den indvendigt for.

 • Fugtskjolder
 • Saltudblomstringer
 • Skimmelsvamp

Du kan også med fordel tage et tjek på dine tagrender og nedløbsrør, for nogle gange viser det sig, at det er her problemet ligger. Er de beskadigede eller stoppet til, bør du udbedre det med det samme, så fugten ikke bliver værre.

Dertil kommer at langt de fleste tilfælde af udefrakommende fugt, stammer fra fugtige jordforhold, højt grundvand eller nedsivning af overfladevand (nedbør).

Husk også, at omfangsdræn primært etableres i lerjord og ikke i sandjord. For den lerede jord kan vanskeliggøre vandet nedsivning, hvorimod den sandede jord sjældent har gavn af et omfangsdræn.

Det er slet ikke unormalt at være i tvivl om, hvor den opståede fugt egentlig stammer fra. Derfor kan det være en god idé, at få en professionel forundersøgelse af problemets omfang og kerne. En sådan undersøgelse varetages af en uvildig byggesagkyndig eller en geotekniker.

Husk at lufte ud i din bolig dagligt - så minimerer du risikoen for fugtskader og dårligt indeklima i boligen.

Hvornår etablerer man omfangsdræn?

Et omfangsdræn bør etableres hurtigst muligt, efter der er konstateret fugt eller fugtige jordbundsforhold og når grunden til fugtproblemerne er afdækket.

Viser det sig at en etablering af omfangsdræn er løsningen, er det om at indhente tilbud på din opgave så hurtigt som muligt. Da opgaven kræver nedgravning i en vis dybde, kan arbejdet naturligvis ikke udføre i perioder, hvor jorden er frosset til.

Ligeledes kan perioder med meget regn besværliggøre arbejdet og da gravearbejdet fritlægger husets fundament, er der større risiko for, at huset sætter sig i den våde og ustabile jord.

Kontakt dog det firma du har valgt til at klare opgaven så hurtigt som muligt, for du er garanteret ikke den eneste boligejer, der venter på bedre vejr til diverse husopgaver.

Hvordan etablerer man omfangsdræn?

Når der skal etableres omfangsdræn rundt om din bolig, består arbejdet, foruden udgravningen, af 3 elementer som er:

 • Drænrør
 • Sandfangsbrønd
 • Pumpebrønd

Arbejdet foregår i etaper og oftest er det sådan, at der ikke graves ud hele vejen rundt om huset på en gang. Det gør man for at undgå, at huset bliver ustabilt og risikerer at sætte sig i processen.

Først lægger man drænrørene tæt på husets fundament og i den dybde, der er nødvendig for at komme fugten til livs. Det er vigtigt at drænrørene lægges med et korrekt fald, så vandet de opsamler, kan løbe mod den sandfangsbrønd, der herefter etableres.

Sandfangsbrønden sier små sandkorn fra vandet, som helst ikke skal ind i pumpebrønden, hvor de kan sætte sig fast i pumpen.

Fra sandfangsbrønden løber vandet over i pumpebrønden, der via en pumpefunktion leder vandet videre til kloakken.

Det betyder at firmaet først lokaliserer kloakken og derefter lægger drænrørene, så både sandfangsbrønd og pumpebrønd placeres så tæt på kloakken som som muligt. Dette gøres for at minimere lange underjordiske rørføringer og en masse ekstra gravearbejde.

Overvej en isolering af kælder, hvis du har fugt i den

Har du konstateret fugt i kælderen og kommer fugten fra kælderens ydermure, er en indvendig optørring eller isolering ikke effektiv. Når fugten trænger ind i kælderens ydervægge, vil den alligevel trænge igennem isoleringen og igen gøre din kælder både usund og uanvendelig.

Derimod vil en isolering af kælderens ydermure hjælpe, både med at tørre de fugtige vægge og med at holde den udefrakommende fugt i ave. Sammen med omfangsdrænet giver en udvendig isolering dig ekstra sikkerhed for et varigt og tørt resultat.

Du skal være opmærksom på, du kan anvende 2 forskellige isoleringsmaterialer: Mineraluld eller polystyren. Isolering med mineraluld tørrer væggene ud på omkring 2 år, hvor der med isolering med polystyren går længere tid. Når den udvendige isolering laves pga fugt, bør du naturligvis få isoleret med mineraluld!

Når der alligevel graves ud til omfangsdrænene, er en isolering af kælderens ydermure ikke så dyr en omgang, som det ellers ville være. Derfor bør du helt sikker overveje at slå to fluer med et smæk, så du kan sikre din bolig på optimal vis.

Vær altid opmærksom på tegn på fugt i din bolig

Alle husejere bør være på forkant med eventuelle fugtproblemer, for fugt er både husets og husets beboeres værste fjende. Vand og fugt kan nemlig forårsage alvorlige og på sigt uoprettelig skade på dit hus.

Hvis du ignorerer de fugtskader, der opstår, kan det i værste fald betyde, at din bolig bliver så angrebet, at den ikke står til at redde. Er huset også angrebet af mug og skimmel, risikerer du også, at du selv eller andre i din husstand bliver alvorligt syge.

Din husforsikring er ikke til megen hjælp i en sådan situation. For er det din manglende indgriben og dig der har negligeret et alvorligt problem og altså derfor ikke har udvist rettidig omhu, vil forsikringen ikke betale for skaderne.

Er der krav til etablering af omfangsdræn?

Der er ingen love eller regler der tvinger dig til at igangsætte arbejder for at komme fugten i din bolig til livs. Som du har kunnet læse dig til, vil det dog være forbundet med store konsekvenser, hvis ikke du gør det.

Autoriseret kloakmester

Til gengæld er der regler og krav du skal følge, såfremt du igangsætter arbejdet. At etablere omfangsdræn kræver at du anvender en autoriseret kloakmester. Mange autoriserede kloakmestre har egen virksomhed, men du finder dem også hos både VVS firmaer, murerfirmaer, anlægsgartnere, brolæggere og entreprise firmaer.

Den autoriserede kloakmester skal ifølge lovkravet etablere dræn, sandfangsbrønd og pumpebrønd og ligeledes stå for den rørføring, der leder det overskydende vand til kloak.

Du kan vælge selv at finde den autoriserede kloakmester, du vil anvende eller du gøre det både nemmere og billigere for dig selv, ved at anvende vores fuldstændig gratis og uforpligtende tilbudsservice. Her kan du være sikker på, at de tilbud du modtager, alle er fra professionelle og erfarne autoriserede kloakmestre. Så kan du i ro og mag bestemme dig for det tilbud, der tiltaler dig mest.

Kommunens krav

Kommunen har også krav til enten igangsætning eller afslutning af etablering af omfangsdræn.

Hvordan du skal forholde dig, kommer an på, hvilken kommune du bor i. Nogle kommuner vil have, at du skal søge om byggetilladelse inden du påbegynder arbejdet, andre vil bare have, at du anmelder arbejdet til dem, når det er færdiggjort.

Det er kommunens tekniske forvaltning, der kan give dig svar på fremgangsmåden i din kommune.

Du kan anvende dit håndværkerfradrag til et omfangsdræn

I 2021 håndværkerfradrag en del større end tidligere, det er hævet til hele 50.000 kroner, som kan anvendes til henholdsvis serviceydelser (25.000 kroner) og håndværksydelser (25.000 kroner).

På håndværkersiden har fradraget fået et grøn profil og er begrænset til at omfatte energiforbedringer og / eller klimatilpasning. Herunder hører både fornyelse og etablering af dræn.

Desuden kan du også anvende dit håndværkerfradrag til isolering af kælderens ydervægge. Det giver dig mulighed for at spare mange penge på at fremtidssikre din bolig og samtidig gøre den sund og ufarlig for dig selv og din familie.

Fradraget gives til den del af regningen, som vedrører arbejdslønnen. Du kan altså ikke få fradrag for de materialer, der medgår til opgaven.

Der er enkelte ting du skal være opmærksom på, når du vil benytte dit håndværkerfradrag. Ellers kan du risikere, at skat ikke vil godtage fradraget.

 • Virksomheden skal have et CVR nummer og være momsregistreret
 • På din faktura skal arbejdslønnen fremgå som en særskilt post
 • Du skal betale regningen elektronisk og ikke med kontanter eller check

Du kan se en fuldstændig beskrivelse af, hvad du skal foretage dig på skat.dk.

5 ofte stillede spørgsmål til omfangsdræn

Må jeg selv udføre noget af arbejdet med omfangsdræn?

Ja, du må gerne udføre det arbejde, som ikke er omfattet af selve etableringen. Det er udgravning og bortskafning af overskydende jord.

Må jeg frit køre overskydende jord på genbrugspladsen?

Ja, du må gerne køre overskydende jord til nærmeste genbrugsplads, så længe din jord ikke er kategoriseret som svært forurenet. Er den det, er der skrappere regler for bortkørsel.

Kommer kloakmesteren ikke ud og kigger, før jeg får et endeligt tilbud?

Jo, det endelige tilbud fra kloakmesteren vil være betinget af en forudgående inspektion af dit hus og din grund.

Kan jeg gå i gang med omfangsdræn mens jeg venter på byggetilladelse?

Nej, du må faktisk ikke igangsætte arbejdet før byggetilladelsen er modtaget - heller ikke selvom der reelt er tale om en formalitet.

Hvor lang tid tager det at etablere omfangsdræn?

Som regel tager arbejdet omkring 2 - 4 dage, alt efter hvor mange meter der skal etableres.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Frank

Frank har en professionel baggrund som tidligere håndværker, men gør sig i dag primært i egne gør det selv projekter i hjemmet og i haven. Når Frank omtaler sig selv, så er det i retning af, at han bestemt IKKE er født med 10 tommelfingre.

Bedøm denne artikel
19 stemmer, gennemsnit: 4.4 / 5